De oprichting en vormgeving van het RPL

Het interim-bestuur heeft de laatste maanden hard gewerkt aan de oprichting en vormgeving van het Platform. In deze leden-bijeenkomst hebben wij de leden geïnformeerd over: - de officiële oprichting van het Platform, - de stand van zaken betreffende het Platform - de contacten met de NVLF, - de regionale werkgroepen: meertaligheid en passend onderwijs, - de regionale onderhandelingen met Zorg en Zekerheid. Er is meer inzicht gekomen in wat de SEB, de ledenraad en de LCV-er voor ons kunnen doen.

Ook interessant