Over het bestuur

Het RPL wordt gevormd door logopedisten in de regio Zuid Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer. Het Reos heeft een faciliterende rol bij het oprichten van het RPL gespeeld. Het RPL heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.

Het bestuur van het RPL bestaat uit 7 leden en vergadert één keer per twee maanden. Eenmaal per jaar is er een beleidsochtend.

De meeste bestuursleden zijn al betrokken sinds de voorbereidingen voor de oprichting van het platform. Sinds juli 2017 is het Platform officieel en zijn we een vereniging. Dit is vastgelegd bij de notaris. De meeste kringen hebben een vertegenwoordiger in het bestuur en ook krijgen we nog steeds ondersteuning vanuit het REOS in de persoon van Marieke van Schie. Vanuit Kring Haarlemmermeer is nog een vacature.

Twee bestuursleden zijn tevens LCV-er en schuiven samen met de NVLF tweemaal per jaar aan bij Zorg en Zekerheid. Naast dit overleg is er nog tweemaal overleg alleen met het RPL en Z&Z om meer inhoudelijke regionale zaken te bespreken. Met de zorginkoper, James Claus, is inmiddels een goed contact opgebouwd en op die manier wordt het vertrouwen in elkaar meer en meer versterkt.

Het bestuur houdt zich bezig met veel organisatorische taken, zoals o.a. het maken van een website; het opzetten van een format voor expertgroepen; het maken van een beleidsplan. Daarnaast zijn ook de eerste stappen gezet om in contact te komen met andere paramedici en met diverse takken in de ketenzorg.

Tijdens de jaarlijkse beleidsochtend komen meer inhoudelijke zaken aan bod en wordt een plan uitgewerkt om in het volgend jaar naar toe te werken.

De voorzitter van de NVLF, Michel Dutree, schuift regelmatig bij de bestuursveragderingen aan. We informeren elkaar over de lopende zaken en deze informatieuitwisseling is wederzijds.

Naast de bestuursvergaderingen en beleidsdag, organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en een maal per jaar een informele avond voor alle leden.

Maak kennis met het bestuur

Vera Vreeswijk

Vera Vreeswijk

Penningmeester Lees meer
Vacature

Vacature

Secretariaat Contact het bestuur
Vacature

Vacature

Coördinator Expertgroepen Lees meer