Aanmelden bij het Regionaal Platform Logopedie.

Het Regionaal Platform Logopedie is een formeel platform bestaande uit actieve leden uit de eerstelijnszorg in de regio Zuid- Holland, Amstelland en Haarlemmermeer. Het platform zet zich door samenwerken, positieve profilering en voortvarendheid in ten einde regionaal een sterke gesprekspartner te zijn voor zorgverzekeraars en andere relevante partijen.

Daarnaast bundelen we, door een juiste afstemming en uitwisseling van kennis en ervaring, de krachten en zorgen we voor optimale zorg waarbij de positie van logopedisten in de eerste lijn wordt versterkt.

De Missie van het Regionaal Platform Logopedie is dan ook:  “Als platform  zijn wij een sterke gesprekspartner voor andere partijen en door het bundelen van krachten zorgen  we voor optimale regionale zorg.”

Het Regionaal Platform Logopedie wordt nog steeds ondersteund door Reos. Dit is een non- profitorganisatie die ondersteuning biedt aan eerstelijnszorgverleners in de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord.

Er is gekozen voor een structuur waarbij er actieve leden zijn met een laag lidmaatschap. Iedereen wordt individueel lid.

Het inschrijfgeld bedraagt €50,00 en de jaarlijkse contributie voor het RPL bedraagt €25,00.

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.