Onze Visie

Het Regionaal Platform Logopedie is een netwerk van actieve leden die sterk zijn door samenwerken, positieve profilering en voortvarendheid, waarbij vertrouwen de onderlinge contacten versterkt, en eenheid creëert ten einde een sterke gesprekspartner te zijn voor andere partijen, zoals: zorgverzekeraars, netwerken, NVLF, samenwerkingsverbanden van andere beroepsgroepen, patiëntenverenigingen, subsidieverstrekkers (gemeente), GGD, JGZ, CJG, Nulde en Tweede lijn.

Onze Missie

Als Platform zijn wij een sterke gesprekspartner voor andere partijen en door het bundelen van krachten zorgen we voor optimale regionale zorg.

Onze doelstellingen

De algemene doelstelling van het RPL is; een duidelijk aanspreekpunt zijn voor alle zorgverleners en samenwerkingsverbanden en de regionale zorgverzekeraar. Het is een formeel platform met een juridische identiteit, waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en afstemming plaats vindt. Het RPL wil hiermee bereiken dat de regionale positie van logopedisten in de eerste lijn wordt versterkt en dat zij door het bundelen van krachten optimale regionale zorg bereiken.

Specifieke doelstellingen:

* Regionale uitwerking van het NVLF beleid.

* PR.

* We treden op platform niveau als eenheid naar buiten en zijn zichtbaar door:

* een duidelijke informatieve website

* presentatie van het platform bij de (regionale) zorgverzekeraar

* presentatie van het platform bij regionale instanties zoals CJG’s.

* Aansluiten bij (bestaande) multidisciplinaire netwerken.