Onze Visie

Verbale en non-verbale mobiliteit is voor iedereen in de regio essentieel om zelfredzaam te kunnen participeren in de samenleving.

Onze Missie

Het creëren van herkenning en erkenning voor de waarde van logopedie in de regio.

Onze doelstellingen

Vanuit een krachtig eigen netwerk de positie van de logopedist in de regio verbeteren en een bijdrage leveren aan een optimale regionale zorg.

Specifieke doelstellingen:

* Regionale uitwerking van het NVLF beleid.

* PR.

* We treden op platform niveau als eenheid naar buiten en zijn zichtbaar door:

* een duidelijke informatieve website

* presentatie van het platform bij de (regionale) zorgverzekeraar

* presentatie van het platform bij regionale instanties zoals CJG’s.

* Aansluiten bij (bestaande) multidisciplinaire netwerken.