Notaris

Op 3 juli is het Regionaal Platform Logopedie (RPL) officieel opgericht bij de notaris. Met dit platform vormen logopedisten uit Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer een goede gesprekspartner voor andere partijen. Door de krachtenbundeling kunnen zij zich hard maken voor goede multidisciplinaire zorg. Reos adviseur Marieke van Schie is betrokken geweest bij het initiëren van een platform voor logopedisten.

Ook interessant